Wykształcenie

2010 stopień doktora inżyniera nauk rolniczych w dziedzinie agronomia

Promotor: dr hab. Teresa Cegielska-Taras

Temat rozprawy: Zdolności regeneracyjne wybranych genotypów gorczycy białej (Sinapis alba L.) w kulturach in vitro

2004 - 2009 studia doktoranckie - kierunek agronomia, Wydział Rolnictwa i Biotechnologii Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
2003 - 2004 uprawnienia pedagogiczne Instytut Nauk Humanistycznych i Ekonomicznych UTP w Bydgoszczy
2004 tytuł magistra inżyniera biotechnologii

Promotor: prof. dr hab. Lucyna Drozdowska

Temat pracy magisterskiej: Potencjał regeneracyjny i efektywność transformacji tytoniu w zależności od zastosowanych regulatorów wzrostu

1999 - 2004 studia magisterskie - kierunek biotechnologia, Wydział Rolniczy Akademii Techniczno-Rolniczej im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy

Szkolenia i warsztaty

2010 © Łukasz Klóska