Doświadczenie zawodowe

od 2006 informatyk - Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu w Bydgoszczy

Zakres obowiązków: dbanie o bezpieczeństwo danych informatycznych, bieżąca konserwacja i naprawa systemów oraz sieci komputerowej, pomoc i szkolenie z obsługi programów komp., stworzenie i bieżące prowadzenie strony internetowej, zakupy materiałów eksploatacyjnych, sprzętu i oprogramowania komputerowego.

od 2005 informatyk - Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Chrząstowie

Zakres obowiązków: dbanie o bezpieczeństwo danych informatycznych, bieżąca konserwacja i naprawa systemów oraz sieci komputerowej, zarządzanie serwerem, pomoc i szkolenie z obsługi programów komp., bieżące prowadzenie strony internetowej, zakupy materiałów eksploatacyjnych, sprzętu i oprogramowania komputerowego, współudział w przygotowaniu prezentacji wyników doświadczeń polowych.

2004 - 2009 badania prowadzone w Katedrze Fizjologii i Podstaw Biotechnologii Roślin WR UTP w Bydgoszczy oraz w Pracowni Kultur Tkankowych Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin PIB Oddział w Poznaniu i przygotowanie rozprawy doktorskiej
08-10.2004 specjalista do spraw doświadczalnictwa - Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Chrząstowie

Zakres obowiązków: planowanie, przygotowanie, oceny stanu doświadczeń, dokumentacja fotograficzna oraz opracowanie wyników doświadczeń polowych.

08.2002 praktyka studencka - Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy

Zakres obowiązków: analizy fizyko-chemiczne.

2010 © Łukasz Klóska