Praca badawcza

Prace badawcze prowadzone były w Katedrze Fizjologii i Podstaw Biotechnologii Roślin WR UTP w Bydgoszczy oraz w Pracowni Kultur Tkankowych Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin PIB Oddział w Poznaniu pod kierunkiem doc. dr hab. Teresy Cegielskiej-Taras (IHAR). Dotyczyły opracowania wydajnych metod regeneracji roślin gorczycy białej z tkanek sporofitowych i gametofitowych oraz transformacji genetycznej w kulturach in vitro. Oceniono również możliwości oceny zróżnicowania genetycznego tego gatunku przy pomocy starterów ISSR. Więcej informacji zjadą Państwo na stronie www.gorczyca.kloska.pl.

Granty i stypendia

Publikacje

Klóska Łukasz, Piętka T., Cegielska-Taras T. 2008. Regeneracja roślin z liścieni i hypokotyli gorczycy białej (Sinapis alba) w kulturach in vitro. Streszczenia - Abstracts XXIX Konferencji Naukowej Rośliny Oleiste - Oilseed Crops, Poznań, 11-12 marzec 2008, 75-76.

Klóska Łukasz. 2007. Gorczyca biała (Sinapis alba L.) w kulturach in vitro. Rośliny Oleiste-Oilseed Crops, XXVIII, 1, 157-162.

Klóska Łukasz, Cegielska-Taras T., Piętka T. 2006. Androgeneza in vitro w kulturze izolowanych mikrospor Sinapis alba. Kultury In Vitro Podstawą Biotechnologii Roślin. 112; (XI Ogólnopolska konferencja kultur in vitro i biotechnologii roślin, Międzyzdroje 6-9 wrzesień 2006)

2010 © Łukasz Klóska